Projektit ja yhteistyö

Kevät 2011

Oulun kaupungin opetustoimi

Valveen elokuvakoulu järjestää oululaisille kouluille monipuolisen valikoiman erilaisia elokuva-aiheisia työpajoja. Koulujen valittavana ovat Taikalamppu-, animaatio-, Videopensseli- ja mainostyöpajoja. Kohderyhmänä ovat perusasteen ja toisen asteen oppilaat ja opiskelijat.

Elokuvakoulu järjestää keväällä 2011 opettajien täydennyskoulutusta.  Koulutuspäivien tavoitteena on opettajien elokuvakulttuurin tietämyksen lisääminen, mediataitojen kehittäminen sekä lisätä opettajien mahdollisuuksia käyttää liikkuvaa kuvaa opetusvälineenä eri oppiaineissa

Oulun kaupungin opetustoimi / Erityisen tuen keskus

Oulun kaupungin opetustoimen perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmät valmistavat lyhytelokuvia, jotka esittelevät eri oppimisympäristöjä. Elokuvat perustuvat oppilaiden tekemiin opintovierailuihin. Lyhytelokuvat valmistetaan Oulun kaupungin opetustoimen toteuttaman ja Opetushallituksen rahoittaman kehittämistoiminnan tuotoksina. Elokuvien tavoitteena on tutustuttaa maahanmuuttajataustaiset oppilaat ja heidän perheensä paikalliseen kulttuuriin ja saatavana oleviin palveluihin. Valveen elokuvakoulu perehdyttää alakoulun oppilaat animaatioiden tekemiseen ja yläkoulun oppilaat videokuvaamiseen. Oppilaiden tekemiä lyhytelokuvia voidaan hyödyntää mm. perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ja suomi toisena kielenä -opetuksessa.

Oulun kaupungin opetustoimi / Erityisen tuen keskus

Valveen elokuvakoulu järjestää Videopensseli-työpajan jokaiselle perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmälle. Syksyllä 2010 järjestetään neljä ja keväällä 2011 viisi pensselipajaa. Videopensseli-menetelmä on mediakasvatuksellinen välinen matematiikan, kuvataiteen ja kielten opiskeluun.

Oulun yliopisto / Humanistinen tiedekunta

Valveen elokuvakoulu järjestää keväällä 2011 neljän opintopisteen Mediakasvatuksen harjoituskurssin Oulun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan. Jaksolla tutustutaan siihen kuinka liikkuvaa kuvaa käytetään mediakasvatuksellisena välineenä kouluopetuksessa. Jakson aikana opiskelijat perehtyvät erilaisiin käytännön menetelmiin, joita on kehitetty varhaiskasvatukseen ja perusasteen opetukseen. Aiheina ovat mainoselokuva, uutinen, Videopensseli-menetelmä sekä elokuvan historia.

Oulun yliopisto / Kasvatustieteiden tiedekunta

Valveen elokuvakoulu järjestää  keväällä 2011 kolmen opintopisteen Mediakasvatuksen lähtökohdat -kurssin Oulun yliopiston puheviestinnän ja draamakasvatuksen sivuaineopiskelijoille. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kriittisesti median ja viestintäteknologian draamallisia sisältöjä. Hän osaa myös soveltaa elokuvadraamaa koulun mediakasvatuksessa.  Jaksolla käsitellään koulukiusaamisen teemaan erilaisten mediakasvatuksellisten menetelmien avulla. Sisältöinä ovat näytelmien kuvaaminen ja editointi, animaation tekeminen ja Taikalamppu-menetelmä, joka kehittää osallistujan dramaturgian tajua ja elokuvallista ajattelua. Jakson aikana valmistetaan oppimateriaalia koulukiusaamisen teemasta.

OSAO - Muhoksen yksikkö

Valveen elokuvakoulun Hittivideo-työpajassa tehdään musiikkivideoita luovalla ja hauskalla tavalla. Pienryhmät valitsevat oman suosikkibiisin Hittivideon musa-arkistosta ja tekevät siihen sopivan kuvituksen. Työpajan päätteeksi kaikki videot katsotaan yhdessä. Työpajan kesto on neljä oppituntia (4x45min) ja paja sisältää ideointi-, kuvaus- ja editointivaiheen. Musiikkivideot kuvataan noin 4-5 hengen ryhmissä. Osallistujamäärä työpajaan on 13 henkilöä.

Kalajoen kaupunginkirjasto

Elokuva kouluopetuksessa -koulutuksessa tutustutaan elokuvaan näytteiden, elokuva-analyysin ja elokuvan historian keskeisten vaiheiden läpikäynnin avulla. Lisäksi osallistujat tutustuvat päivän aiheisiin tekemällä lyhyitä harjoituksia, jotka voidaan siirtää helposti osaksi kouluopetusta. Osallistujat saavat itselleen Aikamatka elokuvaan -materiaalin, mistä löytyvät harjoitukset ja alustukset elokuvan historian alkuvuosikymmenten eri vaiheiden opettamiseen.

Elokuva-analyysi (3x45min)
Tarkastelussa on elokuvien lähiluku, tulkinnan teoriat ja terminologia. Tutustutaan keinoihin analysoida elokuvia koululuokassa, erimerkkeinä mm. kriittinen analyysi ja genreanalyysi.

Elokuvan historia (3x45min)
Aikamatka elokuvaan – elokuvakerronnan keskeiset kerrontakeinot ja niiden analyysi.

Kalajoen kaupunginkirjaston kanssa järjestetään myös Taikalamppu-elokuvatyöpaja koululaisille. 

Syksy 2011

Oulun kaupungin opetustoimi

Valveen elokuvakoulu järjestää oululaisille kouluille monipuolisen valikoiman erilaisia elokuva-aiheisia työpajoja. Koulujen valittavana ovat Taikalamppu-, animaatio-, Videopensseli- ja mainostyöpajoja. Kohderyhmänä ovat perusasteen ja toisen asteen oppilaat ja opiskelijat.

Elokuvakoulu järjestää keväällä 2011 opettajien täydennyskoulutusta.  Koulutuspäivien tavoitteena on opettajien elokuvakulttuurin tietämyksen lisääminen, mediataitojen kehittäminen sekä lisätä opettajien mahdollisuuksia käyttää liikkuvaa kuvaa opetusvälineenä eri oppiaineissa

Sytyke

Valveen elokuvakoulu järjestää Leffamestarit-elokuvatyöpajoja koululaisille ja päiväkotilapsille osana Turun kulttuuripääkaupunkivuoden Sytyke-hanketta. Työpajat jalkautuvat Oulun päiväkoteihin ja kouluihin syksyllä 2010 ja Turkuun marraskuussa 2011. Oulussa järjestetään seitsemän elokuvatyöpajaa, joista kaksi perusasteen kouluissa ja viisi päiväkodeissa. Lasten tekemät elokuvat nähdään Oulun kansainvälisen lasten- ja nuortenelokuvien festivaalin yhteydessä marraskuussa 2010. Turkuun Valveen elokuvakoulu vie kolme elokuvatyöpajaa lapsille ja nuorille. Työpajoissa syntyneet elokuvat saavat ensi-iltansa yhdessä oululaislasten tekemien elokuvien kanssa Sytyke-päätapahtumassa Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2011.

Sytyke-toiminnan taiteelliseen työryhmään kuuluvat tuottaja Tommi Nevala, mediaopettaja Antti Haaranen ja elokuvakasvatuksen tuntiopettajia Valveen elokuvakoulusta. Hankkeen kansainvälisenä taiteilijavieraana on festivaalijohtaja Hermann Greuel, Nordic Ungdoms Film Festivalista Norjasta. Hän osallistuu Leffamestarit-työpajojen ohjaukseen yhdessä Valveen elokuvakasvattajien kanssa sekä vierailee Mitä kuuluu mediakasvatus? –seminaarissa 18.11.2010.

Toiminnan tuottaa Oulun Taikalamppu – Kulttuuritalo Valve / Valveen elokuvakoulu

Haapaveden opisto

Valveen elokuvakoulu kouluttaa perinteiseen tapaan Haapaveden opiston opiskelijoita. Tällä kertaa kohderyhmänä ovat nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintoa suorittavat opiskelijat.  Aiheena on Taikalamppu-menetelmä sekä Taikalamppu-työpajojen järjestäminen lapsille. Tavoitteena on, että opiskelijat vetävät koulutuksen saatuaan Taikalamppu-työpajoja alueensa kouluissa.

Musiikkivideofestivaalit ry

Oulun Musiikkivideofestivaalit (OMVF ry) järjestää yhteistyössä Valveen elokuvakoulun kanssa koululaisille suunnattuja musiikkivideonäytöksiä Oulun Musiikkivideofestivaalien yhteydessä kulttuuritalo Valveella.