MEMO - maksutonta opettajien täydennyskoulutusta toiminnalliseen mediakasvatukseen

MEMO – mediapolulta monilukutaitoa tarjoaa täydennys- koulutusta ala- ja yläkoulun opettajille. Koulutuksissa tutus- tutaan mediakasvatuksen toiminnallisiin menetelmiin kädet savessa ja itse kokeilemalla.

MEMO syöksyy uuden OPSin sydämeen: medialukutaito, moni- lukutaito, mediakasvatus, opettajan mediasuhde, mediakult- tuurin uudet ilmiöt, kuvailmaisu, ilmiöoppiminen, kamera- kynän pedagogiikka, elokuvakasvatus, tieto- ja viestintä- teknologinen osaaminen, ajattelu ja oppimaan oppiminen, sähkökirja, monialaiset oppimiskokonaisuudet, pilvipalvelut

Koulutuspäivien teemat rakentuvat monilukutaidon, media- lukutaidon ja ilmiöoppimisen ympärille tarjoten käytännön- läheisiä harjoituksia omaan opetukseen ja mediakasvatukseen sovellettavaksi.

Nelipäiväisiä koulutuskokonaisuuksia järjestetään mm. Helsingissä, Lappeenrannassa, Tampereella, Oulussa syksystä 2016 alkaen. Valtakunnallisen täydennyskoulutus-hankkeen koulutukset jatkuvat eri puolilla Suomea vuoden 2017 loppuun saakka. Koulutukset järjestetään kullakin alueella mahdol- lisuuksien mukaan kouluympäristössä.

Mukana: Mediakasvatusseura, Saimaan mediakeskus, Valveen elokuvakoulu, Tampereen mediakoulu ja Aikakausmedia. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. 

MEMO-koulutukset keväällä 2017

Helsinki: 8.-9.12.2016 ja 19.-20.1.2017
Lappeenranta: 17.-18.1. ja 2.-3.2.2017
Tampere: 21.-22.2. ja 9.-10.3.2017
Oulu: 28.-29.3. ja 20.-21.4.2017