Memo – mediapolulta monilukutaitoa

 

 

Memo on täydennyskoulutushanke ala- ja yläkoulun opettajille. Hankkeen koulutuksissa tutustutaan mediakasvatuksen toiminnallisiin menetelmiin kädet savessa ja itse kokeilemalla. Koulutuksia järjestetään Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Lappeenrannassa syksystä 2014 alkaen vuoden 2015 loppuun saakka. Memo-koulutuksia pyritään järjestämään myös muille paikkakunnille.

Hankkeen koulutusmalli sisältää neljä erilaista mediakasvatuksen moduulia, joiden teemoina ovat luovat ja esteettiset taidot, vuorovaikutustaidot, kriittiset tulkintataidot ja turvataidot. Koulutuksessa mallinnetaan myös oppilaiden omien mediavälineiden käytön hyödyntämistä ja mahdollisia haasteita, joita omien välineiden käyttöön liittyy. Tällä tavoin havainnollistetaan myös arkista tieto- ja viestintätekniikan mediakasvatuskäyttöä kouluympäristössä. Samalla vahvistetaan myös opettajien valmiuksia hyödyntää olemassa olevia laitteita ja rohkeutta tarttua niihin mediakasvattajana. 

Memo – mediapolulta monilukutaitoa -hankkeen mediakasvatuskoulutustoiminta yhdistää alueellisen, kouluja tukevan mediakasvatustyön tutuksi tekemisen toiminnallisen mediakasvatuksen käytänteisiin. Tavoitteena on opettajien pedagogisen osaamisen vahvistaminen. Erityiseksi koulutusmallin tekee se, että koulutukseen osallistuneille esitellään eri puolilla Suomea kehitettyjä paikallisia ja alueellisia työvälineitä, joiden avulla mediataitoja voidaan kehittää.

Hankkeen toteuttavat Saimaan mediakeskus, Valveen elokuvakoulu, Tampereen mediakoulu, Turun Tietokone Opetuksessa – TOP-keskus ja Helsingin kaupungin Mediakeskus yhteistyössä Mediakasvatusseuran ja Aikakausmedian kanssa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Koulutukset Oulussa järjestetään keväällä ja kesällä 2015.