Projektit

Valveen elokuvakoulu on mukana useissa hankkeissa yhteistyökumppanina eri toimijoiden kanssa. Tavallisesti elokuvakoulun roolina on toimia elokuvakasvatuksen asiantuntijana, jolloin tehtäviin kuuluvat mm. kokonaisuuksien sisällön suunnittelu, opetus, uusien menetelmien kehittäminen sekä lasten ja nuorten osallisuuden parantaminen.