Kultainen filmikela

Tunnustus myönnetään oululaiselle henkilölle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt koulujen elokuvakasvatustoimintaa ja sen kehittämistä.

2016
Johanna Ollilla
Perustelut: Tunnustus myönnetään opettajan pitkään jatkuneesta innostuksesta ja aktiivisuudesta käyttää elokuvaa monipuolisesti osana kouluopetusta.

2012
Minna Korpierkki, Hanna Schroderus, Satu Larivaara-Heikkala, Marja-Liisa Kaltila, Tiina Timlin, Mauno Murtoniemi, Markku Siekkinen
Perustelut: Kultainen filmikela -kunniamaininta myönnettiin opettajille, jotka ovat jo useamman vuoden ajan tuoneet oppilaitaan katsomaan elokuvan merkkiteoksia koulujen elokuvakerhotoiminnan puitteissa ja näin ollen edesauttaneet elokuvan kulttuuriperinnön siirtymistä uudelle sukupolvelle.

2009
Raimo Salo, maahanmuuttajaopetuksen koordinaattori, Oulun opetustoimi
Perustelut: Maahanmuuttajataustaisille oppilaille järjestetyt videopajat, joiden avulla oppilaat ovat tutustuneet uuden kotipaikkansa kulttuuriin ja palveluihin