Tuntisuunnitelma

PÄIVÄ 1

Kesto: 2 x 45min

1. Tutustuminen videokameraan
Ensimmäiseksi tehdään harjoitus, missä oppilaat tekevät etsimen omilla sormilla ja kuvaavat kohteita ympäristöstä. Seuraavaksi tehdään Videopensseli-harjoitus, missä kuvataan ja etsitään kolmenlaisia muotoja: neliö, kolmio, ympyrä. Muodot piirretään taululle ja harjoitus havainnollistetaan kytkemällä videokamera televisioon. Lopuksi katsotaan tuotokset kuva-arvoituksina.

2. Esimerkki oppilaiden tekemästä esittelyvideoista
Analysoidaan lyhyestä esimerkkivideosta: 1) esittelykuva ulkoa, 2) esittelykuva sisältä, 3) haastattelukuva

3. Suunnitelma koulun esittelyvideoon
Käydään läpi asioita, mitä koulun esittelyvideossa pitäisi olla. Mitä kuvataan ulkona, mitä sisältä, ketä haastatellaan? Mietitään kysymykset haastattelua varten.


PÄIVÄ 2

Kesto 2 x 45min

1. Esittelyvideon kuvaaminen
Kuvataan koulun esittelyvideo suunnitelman mukaisesti. Oppilaat jaetaan kahteen ryhmään (2 x 4-6 oppilasta). Kuvauksissa seurataan suunniteltua rakennetta.

2. Kuvatun materiaalin katsominen
Katsotaan koulun esittelyvideo ja analysoidaan, mikä oli vaikeaa ja miten tuotosta voisi parantaa.

 

 

Edellinen sivu

Lyhyesti
Kuvausharjoitukset
Esimerkkivideon katsominen
Harjoitustyö
Tuntisuunnitelma
Valmiit elokuvat