4. Harjoitustyö

Harjoitustyönä tehdään oman koulun esittelyvideo. Videota ei editoida vaan nauhalle kuvataan esimerkkirakenteen mukaiset vaiheet siinä järjestyksessä kuin ne tulevat videolle.

1) koulun esittely ulkoa
2) koulun esittely sisältä
3) haastattelu
4) kuva koulusta ulkoa

Harjoitustyön käsikirjoitus tehdään esimerkkirakenteen mukaisesti. Jokaisen otsikon alle listataan mahdolliset kuvauskohteet, joita oppilaat keksivät. Tätä vaihetta voi havainnollistaa esim. kuvin, jos koulurakennuksesta on kuvia sekä ulkoa että sisältä.

1) koulun esittely ulkoa
- koulurakennus yleiskuvassa, koko rakennus näkyy kuvassa
- koulun nimi seinässä
- koulun pääovi, oppilaita menee sisälle

2) koulun esittely sisältä
- koulun pääaula
- ruokala
- liikuntasali
- käsityöluokka

3) haastatteluvaihtoehdot
kuvausryhmä valitsee yhden ja keksii viisi kysymystä

- rehtori
- keittäjä
- opettaja
- oppilas
- opo

4) kuva koulusta ulkoa

Huomioita työskentelystä

Koulun esittelyvideoon kannattaa valita sellaisia kuvauskohteita, joissa on toimintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi käsityöluokka, ruokala ja liikuntasali. Näissä oppilaat oppivat kuvaamaan toimintaa, seuraamaan kameralla ihmisiä ja reagoimaan yllättäviin tapahtumiin. Huomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, miten suunnitelmia seurataan ja toteutetaan. Kuvatessa oppilaat elävät tilanteen mukaan eikä suunnitelmaa välttämättä onnistuta pitämään mielessä samalla kun kuvataan. Tällöin saattaa käydä niin, että kamera on päällä koko ajan eikä valita kuvattavia kohteita etukäteen. Kuva vaeltaa pitkin seinä ja käytäviä. Opettaja joutuu välillä pyytämään, että nauhoitus keskeytetään, jonka jälkeen yhdessä mietitään uusia kuvauskohteita tai siirrytään seuraavaan asiaan suunnitelmassa. Opettaja joutuu myös pitämään huolta siitä, että kuvaajaa vaihdetaan välillä.

 

Edellinen sivu / Seuraava sivu

Lyhyesti
Kuvausharjoitukset
Esimerkkivideon katsominen
Harjoitustyö
Tuntisuunnitelma
Valmiit elokuvat