3. Esimerkkivideon katsominen ja analysoiminen

Videopensseli-menetelmään perustuvan kuvausharjoituksen jälkeen oppilaat perehdytettiin esittelyvideon rakenteeseen. Ilman yhteistä opetuskieltä tämä vaikutti ennakkoon kaikista haastavimmalta vaiheelta: kuinka opettaa esittelyvideon käsikirjoittamista, kun oppilailla ei ole kielimuurin vuoksi mahdollisuutta edes taustatutkimuksen tekemiseen. Esittelyvideon lopullinen rakenne oppilaiden mielessä vahvistuu vasta editointivaiheessa, kun kuvattu materiaali nähdään ensimmäistä kertaa ja rakenne alkaa hahmottua pala palalta.

Esittelyvideon käsikirjoituksen rungoksi valittiin mahdollisimman yksinkertainen rakenne, jonka sisäistämällä oppilaat kuvaisivat ”oikeanlaista” materiaalia. Oli kohde mikä tahansa. Rakennetta alettiin hahmottaa esimerkkivideon avulla. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että esimerkki ei olisi liian ammattimaisesti tehty eikä se olisi liian pitkä. Näin lapsille ei muodostuisi vääränlaista kuvaa siitä, mitä ollaan tekemässä. Esimerkiksi valittiin aiemmin tehty oppilaiden valmistama esittelyvideo Toppilan Kierrätyskeskuksesta. Näin ollen oppilaat näkivät melko tarkkaan sellaista materiaalia, mihin myös itse pystyisivät. Esittelyvideon katsomisen jälkeen video käytiin uudestaan läpi.

Esittelyvideon rakenteessa painotettiin seuraavia asioita: kohteen esittely ulkoa, kohteen esittely sisältä, työntekijän haastattelu tai esittelypuhe sekä yleiskuva kohteesta elokuvan lopussa. Opettaja pysäyttää videon aina siinä kohdassa, johon halusi oppilaiden huomion kiinnittyvän. Ensimmäisen kerran video pysäytetään aivan videon alussa: a) ulkokuva kohteesta (yleiskuva), Toppilan kierrätyskeskus. Opettaja kysyy oppilailta helposti ymmärrettäviä kysymyksiä: Mikä on tämä paikka? Paikka paljastuu rakennuksen seinässä olevasta tekstistä. Tämän jälkeen opettaja kirjoittaa taululle: 1) Esittely - ulkokuva. Opettaja käynnistää jälleen videon ja kun videossa päästään sisälle kohteeseen, opettaja pysäyttää videon b) sisäkuva kohteesta (yleiskuva), yläkulmasta kuvattu otos, missä nähdään tavaraa täynnä olevia hyllyjä ja ihmisiä niiden seassa. Mikä on tämä paikka? Mitä näet kuvassa? Opettaja kirjoittaa taululle: 2) Esittely – sisäkuva. Kolmas paikka, jossa opettaja pysäyttää videon on c) esittelypuhe, kierrätyskeskuksen työnjohtaja kertoo tietoa paikasta. Opettaja kysyy: Kuka on tämä henkilö? Mitä hän puhuu? Opettaja kirjoittaa taululle: 3) esittelypuhe (tai haastattelu). Viimeisenä kohtana käydään läpi videon lopussa oleva kuva d) ulkokuva kohteesta (yleiskuva), taululle kirjoitetaan 4) Lopetus – yleiskuva.

 

Edellinen sivu / Seuraava sivu

Lyhyesti
Kuvausharjoitukset
Esimerkkivideon katsominen
Harjoitustyö
Tuntisuunnitelma
Valmiit elokuvat