Esittelyvideon tekeminen maahanmuuttajaoppilaiden kanssa

Tommi Nevala / Valveen elokuvakoulu

1. Lyhyesti

Oulun kaupungin opetustoimen perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmät ovat tehneet syksystä 2008 alkaen lyhytelokuvia, jotka esittelevät eri oppimisympäristöjä. Elokuvat perustuvat oppilaiden tekemiin opintovierailuihin, joiden kohteina ovat olleet mm. Ruskon jätekeskus, Kierrätyskeskus Toppilassa, Kukka- ja eläinpuisto Escurial Limingassa, Kierikkikeskus Yli-Iissä ja Oulun yliopiston eläinmuseo, Ranuan eläinpuisto ja Tiedekeskus Tietomaa Oulussa. Lyhytelokuvat on valmistettu Oulun kaupungin opetustoimen toteuttaman ja Opetushallituksen rahoittaman kehittämistoiminnan tuotoksina. Elokuvien tavoitteena on tutustuttaa maahanmuuttajataustaiset oppilaat ja heidän perheensä paikalliseen kulttuuriin ja saatavana oleviin palveluihin. Oulun kaupungin Valveen elokuvakoulu on perehdyttänyt alakoulun oppilaat animaatioiden tekemiseen ja yläkoulun oppilaat videokuvaamiseen. Oppilaiden tekemiä lyhytelokuvia voidaan hyödyntää mm. perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ja suomi toisena kielenä -opetuksessa.

Tässä oppimateriaalissa esitellään projektia ja sen vaiheita keväällä 2009 yläkoulun valmistavien luokkien esittelyvideoiden tekemiseen liittyvän opetuksen näkökulmasta. Videoiden tekemisessä ja opetuksen suunnittelussa täytyi ottaa huomioon seuraavat keskeiset asiat: oppilailla ei ollut aiempaa kokemusta videokuvaamisesta, osa oppilaista ei ollut koskaan edes nähnyt videokameraa ennen ensimmäistä kuvausharjoitusta, yhteistä kieltä ei ollut opettajan ja oppilaiden eikä usein myöskään oppilaiden välillä lisäksi perehdyttämiseen oli varattu aikaa vain kuusi oppituntia (á 45min).

Tiivistettynä opetusprosessi oli seuraavanlainen: Videokuvaamiseen tutustutaan kuvausharjoituksella, jonka jälkeen perehdytään esittelyvideoiden rakenteeseen esimerkkivideon avulla. Harjoitustyönä valmistetaan esittelyvideo omasta koulusta. Harjoitusjakson jälkeen oppilaat kuvaavat materiaalia tekemällään opintovieraillulla. Videot editoidaan jälkityövaiheessa. Oppilaat tekevät ensimmäisen editointiversion ammattilaisten opastuksella. Ammattilaiset viimeistelevät työt oppilaiden ja tilaajan toiveiden sekä videoiden käyttötarkoituksen mukaisiksi.

 

Seuraava sivu

Lyhyesti
Kuvausharjoitukset
Esimerkkivideon katsominen
Harjoitustyö
Tuntisuunnitelma
Valmiit elokuvat