KIHINÄ-MEDIATEOS ELOKUVA-ANALYYSIN TYÖKALUNA
Tommi Nevala / Valveen elokuvakoulu, 2011

Pohjois-Pohjanmaan rahaston hoitokunta on rahaston taideostotoimikunnan esityksestä  tilannut taiteilija Antti Tenetziltä mediateos Kihinän ja lahjoittanut sen Oulun kaupungille. Teos on luovutettu Oulun kaupungille 17.12 2010. Valveen elokuvakoulu on toteuttanut taideteokseen liittyvän oppimateriaalin elokuvien tarkasteluun ja tulkintaan.

Oppimateriaalin tarkoituksena on tutustua luovaan elokuva-analyysiin sekä elokuvailmaisua koskeviin valintoihin ja päätöksiin, joita elokuvantekijä kohtaa elokuvia tehdessään. Materiaali kannustaa tekemään omia lyhytelokuvia, jonka kautta elokuvankieleen ja kerrontaan muodostuu konkreettinen suhde.

Materiaalin ensimmäinen osa, Kihinä-elokuvien analyysi, sisältää johdantoartikkelin elokuva-analysiin sekä erilaisia analyysitehtäviä Kihinä-teoksen elokuviin. Elokuvat on poimittu Kihinästä ja ne on liitetty materiaalin esimerkkielokuviksi eri elokuvan osa-alueita käsitteleviin tehtäväkokonaisuuksiin.

Materiaalin toisessa osassa, Oman elokuvan tekeminen Kihinä-mediateoksen innoittamana, tarkastelussa on Kihinä-mediateos kokonaisuudessaan. Elokuva-analyysin opiskelun huipentaa oman Kihinä-elokuvan tekeminen.  

Oppimateriaalia voidaan käyttää opettajien täydennyskoulutuksessa, osana perus- ja toisen asteen opetusta sekä elokuva- ja mediakasvatuskurssien materiaalina eri oppilaitoksissa.

  

OSA 1: Kihinä-elokuvien analyysi

1. Johdanto elokuva-analyysiin

2. Musiikki

3. Tunteet

4. Lähikuva

5. Valo

6. Leikkaus

7. Tyyli

8. Rajaaminen

 

 

 

OSA 2: Oman elokuvan tekeminen Kihinä-mediateoksen innoittamana

Kihinä on interaktiivinen elokuva nuorena olemisesta ja elämisestä Oulussa. Se on elokuva merkityksellisistä paikoista ja niihin liittyvistä tarinoista eri sukupolvien kertomana. Se on kuvallinen tapahtumien, tarinoiden ja tunteiden kartta arktisessa kaupunkitilassa.

 

I Kihinä tutuksi

1. Tutustu Kihinän elokuviin Kihinä-elokuvien analyysiosiossa

2. Millaisia Kihinän elokuvat ovat luonteeltaan?

3. Voiko Kihinän elokuvia luokitella tyylin tai sisällön mukaan, esim. haastatteluelokuvat, runoelokuvat, seurantadokumentti tai fiktiivinen elokuva? Keksi lisää omia kategorioita, joiden alle liität Kihinä-elokuvia.

4. Mikä on Kihinän "juoni"? Mitä taiteilija on halunnut viestiä teoksellaan? 

 

II Oman Kihinä-elokuvan tekeminen

Mikä paikka lähiympäristössäsi on sinulle merkittävä? Se voi olla lapsuuden lempipaikka tai siihen voi liittyä jokin muu voimakas tunneside tai tapahtuma. 

1. Kirjoita paikkaan liittyvä runo.

2. Kuvaa ja editoi lyhytelokuva, joka liittyy valitsemaasi paikkaan:

a) valitse elokuvan tyyli (runo, dokumentti, havainnoiva, haastattelu, fiktiivinen, animaatio)

b) tee lyhyt käsikirjoitus elokuvaan kirjoittamasi runon pohjalta

c) kuvaa ja editoi elokuva

3. Lähetä valmis elokuva Valveen elokuvakoululle.