Artikkelit elokuvakasvatuksesta

 

Elokuva kuuluu kouluun
Ajatellaanpa, että videokamera (tai videokuvaa kuvaava laite kuten tablet, puhelin tms.) olisi perinteisen kynän kaltainen väline. Sillä voitaisiin kirjoittaa runoja, tarinoita, esseitä ja sinfonioita. Sillä voitaisiin havainnoida ympäröivää maailmaa, kommunikoida, välittää tietoa ja ilmaista omaa luovuutta. Opettaja voisi integroida videokuvaamista eri oppiaineisiin, jonka seurauksena oppiminen olisi uuden OPS:n hengessä mielekästä, kokeilevaa, tutkivaa ja toiminnallista. Lue artikkeli

Elokuvan mahdollisuudet kouluopetuksessa
Elokuva on yksi 1900-luvun merkittävimmistä taidemuodoista. Silti se on kadonnut lähes täysin koulujen opetusohjelmasta. Lue artikkeli

Animaatio itseilmaisun välineenä kehitysvammaisilla lapsilla
Elokuva soveltuu hyvin erityislasten itseilmaisun ja luovuuden sekä tarinankerronta- ja ryhmätyötaitojen kehittämiseen. Kokemus on osoittanut, että erityisesti animaatio toimii hyvin esimerkiksi autististen ja kehitysvammaisten lasten itseilmaisun välineenä. Lue artikkeli

Esittelyvideoiden tekeminen maahanmuuttajaoppilaiden kanssa
Videoita tekemällä maahanmuuttajataustaiset henkilöt voivat tutustua paikkakuntansa palveluihin ja kulttuuritarjontaan. Elokuva toimii kotoutumisen välieenä. Samalla videoita tekevät henkilöt tutustuvat median tuottamiseen ja kehittävät omia mediataitojaan. Lue artikkeli

Elokuva - taide, kulttuuri, kieli
Elokuva-analyysillä on ollut elokuvaopetuksessa aina merkittävä osuus. Perinteisesti elokuva-analyysi on tarkoittanut katsellun elokuvan tai näytteen tarkastelua ja tulkintaa joko kirjallisesti tai suusanallisesti. Teknologian kehityksen seurauksena myös analyysin keinot ovat muuttuneet ja monipuolistuneet. Elokuvaan ja sen kerrontaan on yhä helpompi tutustua niitä itse tekemällä. Käytännönläheisten menetelmiensä johdosta elokuvakasvatuksella on nykyään paljon tarjottavana koulujen mediakasvatukselle. Lue artikkeli

Kohti kestävää mediakulttuuria: elokuvakasvatusta kestävän kehityksen näkökulmasta
Millaista voisi olla kestävä mediakulttuuri, ja millainen rooli elokuva- ja mediakasvatuksella voisi olla kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa? Lue artikkeli

Elokuvakasvatuksen jäljillä
Elokuvamedia on ollut syntymästään saakka oppimisen väline. Elokuvaa kehitelleiden tiedemiesten tarkoituksena ei ollut yleisön populaari viihdyttäminen vaan ennemminkin jonkin asian tai ilmiön tarkastelu ja dokumentointi. Kaupallisten elokuvanäytösten käynnistyttyä 1800-luvun lopussa elokuvantekijät kuvasivat mm. suurkaupunkeja ympäri maailmaa. Elokuvat toivat liikkuvan kuvan välityksellä uudenlaista tietoa maailmasta. Lue artikkeli