Kouluyhteistyö

"Tää on ollu parasta mitä koulussa on ollu."
- poika 4.lk

Joka vuosi yli tuhat oppilasta osallistuu Valveen elokuvakoulun työpajoihin. Työpajat järjestetään yleensä koululla ajankohtana, joka luokalle parhaiten sopii! Vuodessa valmistuu yli 200 elokuvaa: animaatioita, mainosvideoita, dokumentteja, uutisia, musavideoita sekä fiktiivisiä lyhytelokuvia.

Valveen elokuvakoulun tuottaja ja mediaopettaja tulevat myös mielellään kertomaan mediakasvatuksesta vanhempainiltoihin tai opo-tunnille kertomaan mediakasvatus- tai elokuva-alan ammateista!

Elokuvakerho osaksi koulun iltapäiväkerhotoimintaa

LEFFAKLUBI

Ikäryhmä/luokka-aste: 1.- 9.lk.

Osallistujamäärä (max.): 7 henkilöä (yksi ohjaaja) tai 14 henkilöä  (kaksi ohjaajaa)

Kesto: 10 x 90 min (kokoontuminen kerran viikossa), myös muut pituudet ovat mahdollisia

Tila: Koulun tilat, kuvataan mahdollisesti myös lähiympäristössä.
Sisältö: Käsikirjoitetaan, kuvataan ja editoidaan näytelty lyhytelokuva

Tavoite: Ryhmätyötaitojen kehittäminen. Oppia kehittämään dramaturgisesti toimiva käsikirjoitus. Oppia elokuvallisen kerronnan perusteet. Oppia perusasiat kuvaamisesta sekä äänittämisestä. Päästä näyttelemään rooleissa (ei pakollista kaikille). Elokuvan ohjaamisen alkeet ja komentokielen käyttäminen. Oppia leikkaamaan kuvatusta materiaalista valmis elokuva sekä lisäämään äänitehosteita ja musiikkia. Arvioida onnistumista työskentelyn eri vaiheissa.

 

ANIMAATIOKLUBI

Ikäryhmä/luokka-aste: 1. - 9.lk.

Osallistujamäärä (max.): 5 henkilö (yksi ohjaaja) tai 10 henkilöä (kaksi ohjaajaa)

Kesto: 5 x 90 min (kokoontuminen kerran viikossa), myös muut pituudet ovat mahdollisia

Tila: Koulun tilat

Sisältö: Käsikirjoitetaan, kuvataan ja editoidaan animaatioelokuva
 
Tavoite: Ryhmätyötaitojen kehittäminen. Oppia kehittämään dramaturgisesti toimiva käsikirjoitus. Oppia elokuvallisen kerronnan perusteet. Oppia perusasiat animoinnista ja sen kuvauksesta. Oppia leikkaamaan kuvatusta materiaalista valmis elokuva sekä lisäämään äänitehosteita ja musiikkia. Arvioida onnistumista työskentelyn eri vaiheissa.

Tulemme mielellämme kertomaan toiminnasta koululle!

Lisätiedot ja varaukset:

Tommi Nevala
Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kulttuuritalo Valve

Valveen elokuvakoulu

etunimi.sukunimi@ouka.fi, 044-7037547  

Valveen elokuvakoulun työpajatarjonta

Elokuvakoululla on lukuisa määrä erilaisia työpajaformaatteja, jotka on räätälöity juuri kouluympärisöön sopiviksi.  Jos opetustoimen tarjoamat kouluille maksuttomat työpajat ovat kaikki varattuja, koulut voivat omalla rahoituksella valita haluamansa työpajan alla olevalta listalta. Työpaja-asioissa yhteydenotot elokuvakoulun tuottajaan.

Videopensseli-työpaja, (2 x 45 min, 0-3.lk)
Videopensseli-menetelmä on mediakasvatuksellisen elokuvakasvatuksen työväline, jossa ympäristöä tutkitaan, tarkastellaan ja havainnoidaan videokameran välityksellä. Keskeisenä asiana menetelmässä on geometristen muotojen, värien ja kirjainten oppiminen videokameran avulla. Menetelmä sopii erityisesti 0.-3.luokille ja sen avulla voidaan tuoda mediakasvatuksellisuutta matematiikan, kuvataiteen ja äidinkielen opetukseen. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää muilla luokka-asteilla, erityisopetuksessa sekä käyttää esimerkiksi valmistavien luokkien suomenkielen oppimisen välineenä.

Taikalamppu-työpaja, (4 x 45 min, perusaste ja lukio)
Työpajassa tehdään juonellisia lyhytelokuvia neljässä tunnissa. Työpaja koostuu improvisaatiolämmittelystä, ideointi- ja kuvausvaiheista sekä elokuvan ensi-illasta. Menetelmä kehittää erityisesti osallistujien dramaturgiantajua ja vuorovaikutustaitoja eikä se vaadi tavallisen videokameran lisäksi muuta tekniikkaa. Työpajassa käytetään elokuvanteon Taikalamppu-menetelmää.

Animaatiotyöpaja, (6 x 45 min, perusaste ja lukio)
Työpajassa tehdään lyhyitä animaatioelokuvia kuudessa oppitunnissa. Työpaja koostuu ideoinnista, hahmojen ja lavasteiden askartelemisesta, kuvaamisesta sekä äänten ja musiikin lisäämisestä. Tekniikkana käytetään pala-animaatiota. Myös muut tekniikat ovat mahdollisia.

Uutistyöpaja, (6 x 45 min, 5.-9.lk, lukio)
Mikä tekee uutisesta uutisen? Kuka päättää mikä on uutisoimisen arvoista? Valveen elokuvakoulun uutistyöpajassa pohditaan näitä asioita ja tehdään uutisia lähiympäristön tapahtumista. Työpajan kesto on kuusi lähiopetustuntia (a 45 min), joista kahdella ensimmäisellä opettaja tutustuttaa oppilaat lehtiuutisiin ja toimittajan tehtäviin selkeiden tehtävien avulla. Seuraavilla kahdella tunnilla ryhmä sukeltaa tv-uutisten pariin ja kuvaa Valveen elokuvakoulun ohjaajien tuella omia uutisia. Viimeisellä kahdella tunnilla uutisista editoidaan uutislähetys, jonka jälkeen uutiset katsotaan yhdessä. Uutisia voidaan esittää myös muille oppilaille, opettajille tai vaikkapa oppilaiden vanhemmille vanhempainillassa.

Hittivideo-työpaja (4x45min, 4.lk-lukio)
Hittivideo-työpajassa tehdään musiikkivideoita luovalla ja hauskalla tavalla. Pienryhmät valitsevat oman suosikkibiisin Hittivideon musa-arkistosta ja kuvaavat musiikin synnyttämät mielikuvat ja tunteet musavideoksi. Työpajan päätteeksi kaikki videot katsotaan yhdessä.

Dokumenttielokuvatyöpaja, (5 x 90 min - 10 x 90 min, 5.lk-lukio)
Työpajan tavoitteena on kehittää oppilaan kriittistä kuvanlukutaitoa sekä kykyä esittää omia ajatuksia elokuvan keinoin. Kokonaisuuden aikana tutustutaan mm. dokumenttielokuvan lajeihin ja näkökulmiin sekä tehdään luokan yhteinen dokumenttielokuva, jonka tekemiseen osallistuvat luokan kaikki oppilaat. Tekemisprosessissa hyödynnetään työpajaa varten kehitettyä käsikirjoittamisen rakennuspalikkamenetelmää.

Mainoselokuvatyöpaja, (8 x 90 min tai 10 x 90 min, 5.-9.lk, lukio)
Mistä näitä mainoksia oikein tulee? Valveen elokuvakoulun mainoselokuvatyöpajassa perehdytään printti- ja tv-mainoksiin ja etsitään vastauksia visaisiin kysymyksiin: Mikä mainos on? Miten ja miksi niitä tehdään? Mihin niiden vaikutus perustuu? Työpajassa tutustutaan käsitteisiin kuten brändi ja kohderyhmä ja toteutetaan itse tv-mainokset valituista aiheista. Työpajakokonaisuus sisältää Valveen elokuvakoulun pitämien oppituntien lomassa neljä luokan oman opettajan pitämää tuntia. Opettaja saa valmiin, selkeän materiaalin näitä tunteja varten.

Kihinä-elokuvatyöpaja (4 x 45 min, 3.-9.lk, lukio)
Kihinä-elokuvapajassa tehdään elokuva, joka esittelee yhden erityisen paikan koulussa tai koulun lähiympäristössä. Mitä paikassa on tapahtunut tai liittyykö siihen jokin mielenkiintoinen tarina?

Kielipuoli-elokuvatyöpaja (6 x 45 min, 3.-9.lk, lukio)
Kielipuolityöpajassa käsitellään kulttuurienvälistä viestintää sekä kielimuurin aiheuttamia väärinkäsityksiä ja kommelluksia. Elokuvissa voidaan käsitellä kulttuurienvälisen viestinnän osalta esim. arvoja, käytöstapoja, tabuja, identiteettiä ja stereotypioita.

Aikamatka-elokuvaan (1 x 45 min - 18 x 45 min, 1.-9.lk, lukio)
Aikamatka elokuvaan -työpajan tarkoituksena on perehdyttää aikamatkaajat elokuvataiteen ja -kerronnan keskeisiin vaiheisiin seikkailemalla läpi elokuvan historian ensimmäisten vuosikymmenten. Työpajan keskeisenä osana ovat lyhyet harjoitukset, joiden avulla tutustutaan elokuvakerronnan perusasioihin sekä elokuvan historian eri vaiheisiin, tekijöihin ja teorioihin. Yksittäiset aikakaudet ja harjoitukset voidaan erottaa kokonaisuudesta omiksi oppitunneikseen.  Vastaavasti materiaali voi kokonaisuudessaan toimia esimerkiksi kokonaisen elokuvakurssin sisältönä. Kysy lisää Valveen elokuvakoulun tuottajalta!