Kesäleirien tuotosten julkisen esittämisen lupa
 Mille kesäleirille lapsesi osallistuu?
Animoi 5. - 8.6.
Animoi 12. - 15.6.
Animoi 19. - 22.6.
Animoi 26. - 29.6.
Elokuvan Masterclass 5. - 9.6.
Kesäleirille osallistuvan lapsen (lasten) tiedot
Etunimi:
Sukunimi:
Ikä:
 Mahdollisen toisen lapsen nimi ja ikä
Huoltajan tiedot
Etunimi:
Sukunimi:
Elokuva:Huoltaja antaa luvan kesäleirillä tehdyn elokuvan julkiseen esittämiseen Valveen elokuvakoulun sopiviksi katsomissa medioissa ja tapahtumissa. Valveen elokuvakoulu sitoutuu siihen, että elokuvien luonteen huomioon ottaen niitä ei tulla esittämään sopimattomissa yhteyksissä.
Kyllä
Ei
Valokuvat:Huoltaja antaa luvan siihen, että kesäleirille osallistuva lapsi voi näkyä leirin aikana otetuissa valokuvissa. Valokuvia voidaan käyttää kuvituksena ja tiedotusmateriaalina Valveen elokuvakoulun sopiviksi katsomissa medioissa ja tapahtumissa.
Kyllä
Ei
Lupa koskee elokuvaa ja valokuvia, joissa lapsi on mukana. Jos lapsi ei esiinny elokuvassa kameran edessä eikä hänen ääntään kuulu elokuvassa, voidaan elokuva esittää julkisesti, vaikka huoltaja ei olisi antanutkaan lupaa julkiseen esittämiseen
Huomioi ennen tietojen lähettämistä, että alaikäisen lapsen kohdalla luvan julkisesta esittämisestä voi antaa ainoastaan lapsen huoltaja. Tiedot lähettämällä vakuutat, että kesäleirille osallistuvan lapsen huoltaja on täyttänyt edellä olevat tiedot.