Koulujen elokuvaviikko

Tällä lupalomakkeella kysytään alaikäisen osallistujan huoltajalta lupa kurssilla tehtyjen tuotosten julkaisemiseen. 

Elokuvaviikon tuotosten julkisen esittämisen lupa
 Minkä paikkakunnan mestarikurssille lapsesi osallistuu?
Tampere
Pudasjärvi
Rovaniemi
Lapsen (lasten) tiedot
Etunimi:
Sukunimi:
Ikä:
 Mahdollisen toisen lapsen nimi ja ikä
Huoltajan tiedot
Etunimi:
Sukunimi:
Elokuva:Huoltaja antaa luvan Elokuvan mestarikurssilla tehdyn elokuvan julkiseen esittämiseen Koulujen elokuvaviikon sopiviksi katsomissa medioissa ja tapahtumissa.
Kyllä
Ei
Valokuvat:Huoltaja antaa luvan siihen, että Elokuvan mestarikurssille osallistuva lapsi voi näkyä kurssin aikana otetuissa valokuvissa. Lisäksi häntä voidaan haastatella eri medioihin. Valokuvia voidaan käyttää kuvituksena ja tiedotusmateriaalina Koulujen elokuvaviikon sopiviksi katsomissa medioissa ja tapahtumissa.
Kyllä
Ei
Lupa koskee elokuvaa ja valokuvia, joissa lapsi on mukana. Jos lapsi ei esiinny elokuvassa kameran edessä eikä hänen ääntään kuulu elokuvassa, voidaan elokuva esittää julkisesti, vaikka huoltaja ei olisi antanutkaan lupaa julkiseen esittämiseen
Huomioi ennen tietojen lähettämistä, että alaikäisen lapsen kohdalla luvan julkisesta esittämisestä voi antaa ainoastaan lapsen huoltaja. Tiedot lähettämällä vakuutat, että mestarikurssille osallistuvan lapsen huoltaja on täyttänyt edellä olevat tiedot.