Alueellisen kulttuurin tukea ja kehitystä

Kuntaliitosten myötä, vuoden 2014 alusta alkaen, Valveen vastuulla on myös alueellisten kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä kulttuuritoiminnan mahdollisuuksien kehittäminen kaupunginosissa.

Alueellisen toiminnan tavoitteena on tukea ja edistää alueiden omaa kulttuuritoimintaa. Sillä pyritään luomaan paikallisia toimintamahdollisuuksia ja tuomaan kulttuuripalvelut ja -tapahtumat jokaisen ulottuville. Aluetuottaja on myös tuomassa kulttuurisia sisältöjä osaksi varhaiskasvatusta, perusopetusta sekä nuorison ja ikäihmisten parissa tehtävää työtä. Aluetuottaja luo ja ylläpitää verkostoja, joiden avulla edistetään yhteisten tuotantojen ja vierailujen järjestämistä sekä olemassa olevien festivaalien levittäytymistä eri puolille Oulua.

 

Yhteystiedot:
Ville-Mikko Sikiö
p.050 388 6982
ville-mikko.sikio@ouka.fi